Publicacions

Jornades d’Estudis Locals de Santanyí

 Publicació de les comunicacions de les I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí (9,7 MB)

Col·lecció s’Estret des temps

S’Estret des Temps és una passa més que l’Associació Cultural Lausa dona en el recorregut pel camí que emprengué fa temps cap a la protecció, estudi, reivindicació i difusió del patrimoni del terme de Santanyí, en la seva més ampla accepció del concepte.
Amb la creació i consolidació de les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí i la publicació de les comunicacions que s’hi presenten, s’ha complert en gran manera l’objectiu d’obrir la sendera i fer-hi passes endevant. Tot i això, metafòricament parlant, podríem dir que alguns continguts culturals, per la seva temàtica i format, no s’avenen gaire amb les limitacions d’unes bases que els restringeixen per necessitats òbvies d’organització i uniformitat.
Així doncs, aquesta col·lecció neix amb l’objectiu d’obrir la gàbia a temàtiques concretes d’un valor històric, científic i cultural prou important per a proveir-les d’ales que les expandeixin i les alliberin de les normes i les formalitats a què s’ha d’ajustar tota comunicació presentada a les Jornades d’Estudis Locals.
Pretenen donar a certs temes i continguts, en si, una plataforma pròpia que els permeti deixar petjada en el nostre temps de futur incert que ens barra el pas amb paranys bastits per l’oblit.

Títols publicats

01 Cala Figuera (1955-1965) Francesca Suau Artigues

 

 

 

El llibre es pot comprar, al preu de 18 €, a:

Cala Figuera:

    • Bar Cala
    • Restaurant La Marina

Santanyí:

    • Can Bordoy
    • Sa Floristeria