IV Jornades d’estudis locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, ha organitzat les IV Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu de les  jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, s’anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí està compromesa amb l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica seleccioni. El volum de les actes es presentarà el pròxim any.

DIVENDRES, 13

Presentació de les Jornades
Maria Pons Monserrat, batlessa de Santanyí
Sebastià Agustí Adrover Vicens, president de Lausa


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (1) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Ponència inaugural

Què es va poder veure al teatre i per a què més va servir el local durant el segle XX
A càrrec del doctor Cristòfol-Miquel Sbert Barceló


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (2) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Comunicacions

Miquel Àngel Salvà Cantarellas i Javier Rivas Ortiz
 Na Nova: un projecte d’arqueologia comunitària a Santanyí


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (3) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Magdalena Escalas Vallespir i Nicolau Escanilla Artigas
Consolidacions al jaciment de les talaies de Can Jordi durant la darrera  campanya d’adequació


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (4) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Victòria A. Burguera i Puigserver
“Attès que lo dit loch de Santanyí és de gran reguart e perill” Santanyí i la mar a la baixa edat mitjana


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (5) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Jaume Obrador Escalas
L’alqueria de ses Salines a 1519. Estudi d’un inventari notarial

Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (6) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Andreu Ramis Puig-gròs i Antoni Ginard Bujosa
La defensa de la costa de Santanyí. Any de 1579


Imatge: Joan Pinya

Andreu Ramis Puig-gròs i Antoni Ginard Bujosa
La defensa de la costa de Santanyí. Any de 1579
IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (7) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Montserrat Alcaraz Vich
Un plet a Santanyí el 1792. El segrest i dipòsit de dones com a forma de lliure elecció de matrimoni


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (8) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Jaume Obrador Escalas
L’arrendament de la possessió del rafal Genars (1789/95)


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (9) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Miquela Danús Burguera i Marc Escalas Vidal
Bartomeu Danús Mir, mestre santanyiner del segle XIX


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (10) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

DISSABTE, 14

Teresa Escalas Tramullas
Matilde Escalas Chamení, de Cal Reiet. 1870-1936. Compositora mallorquina del segle XIX


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (11) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Josep Estelrich Vadell
La mort de na Capdeferro


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (12) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.


Enregistrament: Josep Estelrich

Joan Antoni Sunyer Montserrat
Juan Suñer Fiol, Mestre Joan “es mecànic”


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (13) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Antoni Aulí Ginard i Joan Pons Julià
La depuració del magisteri. Mestres de les escoles públiques de Santanyí 1936-1943


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (14) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Rosa Vidal Llambias
Llorenç Vidal o l’amor a la no violència


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (15) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Andreu Ponç Fullana
El llit de la dormició de la marededeu de la parròquia de Santanyí


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (16) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Cristian Raúl Sánchez Curto
Paremiologia i fraseologia de Santanyí al Diccionari català-valencià-balear.  Estudi de les frases fetes i refranys vinculades al municipi


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (17) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Cosme Aguiló
Aproximació al vocabulari de la pedra de Santanyí


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (18) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Cloenda

Ricarda M. Vicens Schluhe
Regidora de Cultura


Imatge: Joan Pinya


IV Jornades d’estudis locals de Santanyí (19) de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.