II Jornades d’estudis locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzaren les II Jornades d’estudis locals de Santanyí.

L’objectiu de les jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí està compromesa amb l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica seleccioni. El volum de les actes es presentarà el pròxim any.

Presentació de les comunicacions

Galeria fotogràfica de les jornades

Divendres, 11 de novembre de 2016

Presentació de les jornades a càrrec de Cosme Aguiló en representació de Lausa i Llorenç Galmés, Batle de Santanyí

Conferència inaugural a càrrec del doctor Antoni Rodríguez Perea
Del cel i de la mar. L’aigua a Santanyí.

Guillem Mas Gornals i Joan J. Fornós Astó
Geologia de la pedra de Santanyí. Estat actual de la qüestió.

Monserrat Anglada Fontestad, Nicolau Escanilla Artigas, Beatriz Palomar Puebla i Damià Ramis Bernad.
Resultats preliminars del projecte d’intervenció arqueològica al jaciment de les Talaies de Can Jordi.

Cosme Aguiló Adrover.
Una làpida romana inèdita.

Maria Barceló Crespí.
Inventari dels béns del casat del rafal dels Porcs (1510).

Andreu Ramis Puig-gròs i Antoni Ginard Bujosa.
Tres mapes de visura de Santanyí (segles XVI-XVIII).

Margalida Obrador Bennasar.
Evolució de la població i la propietat a Calonge 1458 a 1800.

Andreu Ponç i Fullana.
Presències lul·lianes a Santanyí.

Pere Terrasa Rigo.
La restauració de la Mare de Déu de Consolació. Notícies històriques i recerca de l’autoria.

Maria Teresa Escalas i Tramullas.
Una biblioteca familiar a Santanyí en el segle XIX.

Romà Escalas i Llimona.
Soirées Musicales: Un repertori musical inèdit de Mallorca al segle XIX.

Dissabte, 12 de novembre de 2016

Miquela Danús Burguera i Marc Escalas.
Bartomeu Tomàs Ferrer, un santanyiner que va fer de faroner durant 22 anys a sa Dragonera.

Montserrat Alcaraz Vich.
Flora i fauna a Blai Bonet.

Jaume Obrador Escalas.
El plànol geomètric del terme municipal de Santanyí 1859.

Andreu Gabriel Veny i Miró.
El retaule del Roser de l’església parroquial de sant Andreu de Santanyí.

Isabel Vidal Munar.
La irrupció del paisatge de Santanyí a la poesia dels anys cinquanta.

Ramon Garcia Palacios.
“Atmosfera Cela”: un projecte inèdit de Blai Bonet (1961-1973).

Pau Vadell Vallbona.
Les plaguetes manuscrites de Blai Bonet i les referències santanyineres.

Tomás Mut Ferragut.
Empremtes contrabandistes al terme de Santanyí.

Cristòfol-Miquel Sbert Barceló.
El CD Santanyí.

Julio Cantos Gazquez.
La implementació de la permacultura en l’educació formal: l’exemple de l’IES Santanyí.

Maria Antònia Jiménez Cortés.
La brisa (o embat) i el terral al municipi de Santanyí.

Maria Adrover Fiol i Jaume Vadell Adrover.
Terres i activitat agrària dels voltants de Calonge.