I Jornades d’estudis locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzaren les I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu de les jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es va comprometre a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica seleccionàs. El volum de les actes es presentà en el marc de la Festa del llibre de l’any 2015.

Informació prèvia (organització, normes, calendari…)

Presentació de les comunicacions

Galeria fotogràfica de les jornades

Divendres, 14 de novembre de 2014

Cosme Aguiló
Aspectes fonètics i morfològics del parlar de Santanyí.

            Descarregar o veure la comunicació (2,3 MB)

Guillem Mas Gornals
El Nummulític de Consolació. Un lloc d’interès geològic (LIG) al municipi de Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,4 MB)

Maria Adrover Fiol, Antoni Leonardo Forss i Jaume Vadell Adrover
Els paleosòls del camp d’en Bover.

             Descarregar o veure la comunicació (2,1 MB)

Damià Ramis Bernard
Un assentament a l’aire lliure del III mil·leni a. C. a Son Danús (Santanyí).

             Descarregar o veure la comunicació (1,3 MB)

Carme Mayol i Adrover i Guillem Alexandre Reus i Planells
Les dues esglésies gòtiques de la vila de Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,5 MB)

Andreu Seguí Beltrán
Santanyí i els corsaris al segle XVI. Una amenaça constant?

             Descarregar o veure la comunicació (1,4 MB)

Andreu Ponç i Fullana
Mn. Miquel Suau, músic i compositor 1678-1736.

             Descarregar o veure la comunicació (1,5 MB)

Maria del Mar Llompart Morro
Els plafons de rajoles del Viacrucis a Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,6 MB)

Francesc Canuto Bauçà
La possessió de sa Vall a través dels contractes d’arrendament (s. XIX).
Explotació de les pedreres de la possessió de sa Vall (s. XIX).

             Descarregar o veure la comunicació (1,7 MB)

Pere Terrasa Rigo
L’escenografia de la casa santa de s’Alqueria Blanca.

             Descarregar o veure la comunicació (1,5 MB)

Disssabte, 15 de novembre de 2014

Maria Teresa Escalas i Tramullas i Romà Escalas i Llimona
Els de cal Reiet en el seu temps.
Cal Reiet miusical.

             Descarregar o veure la comunicació (1,4 MB)

Sebastià A. Adrover Vicens
L’aportació de Santanyí a la renaixença lingüística del català i a l’assentament de les bases de la seva codificació (1901-1906).

             Descarregar o veure la comunicació (1,3 MB)

Cristòfol-Miquel Sbert
Brodadores de professió i per afició.

             Descarregar o veure la comunicació (1,5 MB)

Ramon Garcia Palacios
Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i Llobet: catorze cartes inèdites (1958-1974).

             Descarregar o veure la comunicació (1,3 MB)

Montserrat Alcaraz Vich
Blai Bonet i el setmanari Santanyí.

              El vídeo ha estat eliminat a petició del comunicant.

              Descarregar o veure la comunicació (1,3 MB)

Isabel Vidal Munar
Bernat Vidal i Tomàs i la història de Santanyí.

            Descarregar o veure la comunicació (1,4 MB)

Miquela Danús Burguera i Maria Barceló Crespí
Algunes dades sobre la pedra de Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,5 MB)

Núria Martínez Renguel
Potencial desestacionalitzador del Patrimoni Arqueològic de Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,1 MB)

Maria Adrover Fiol, Antoni Leonardo Forss i Jaume Vadell Adrover
Valor agronòmic del camp d’en Torrella.

             Descarregar o veure la comunicació (1,3 MB)

Cristòfor Salom Garreta
Societat civil i la conservació del patrimoni, LAUSA a Santanyí.

             Descarregar o veure la comunicació (1,1 MB)

Dijous, 23 d’abril de 2015

Presentació de la publicació de les jornades al Teatre Principal de Santanyí

Imatge: Joan Pinya

la galeria hi ha més imatges de la presentació.

Aquí teniu el video de la presentació:

 Publicació de les comunicacions de les I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí (9,7 MB)