II Jornades d’Estudis Locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzen les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

Les Jornades es regiran per les bases següents:

1. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.

2. Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.

3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’1,5.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 24 de juny de 2016. A la butlleta d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full, amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.

5. El termini per a la presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016. Se n’haurà de presentar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti l’organització, que es podran consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de Santanyí.

6. L’entrega de la comunicació i del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

7. Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.

8. Cada comunicant comptarà amb un temps d’entre 15 a 20 minuts per fer-ne l’exposició (l’organització es reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari).

9. L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.

10. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin.

11. La Comissió Científica de les Jornades és l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions. La Comissió Científica podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

12. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa de Sant Andreu de 2017.

14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de totes les bases.

Comissió científica:

Maria Barceló Crespí, historiadora.
Magdalena Gayà Vidal, biòloga.
Jaume Vadell Adrover, biòleg.
Joan Mas i Vives, filòleg.
Cristòfor Salom Garreta, arqueòleg.

Informació i inscripcions:

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta a tothom. La data límit d’inscripció a les Jornades acaba el 11 de novembre de 2016

Les persones interessades a obtenir crèdits de formació del professorat s’han d’inscriure al Portal de Personal (Centre de Professorat de Manacor) i seguir les instruccions que s’hi detallen.

Per a més informació us podeu adreçar a la web de l’Ajuntament de Santanyí  o a l’apartat del projecte d’aquest web.

El desenvolupament de les Jornades serà els dies 11 i 12 de novembre de 2016 al Local Parroquial de Calonge.

Llocs d’inscripció:

a/e: jornades@ajsantanyi.net
Registre general de l’Ajuntament de Santanyí (Plaça Major, 12 – Santanyí)

Fogueró a Can Jordi

Ahir férem el fogueró de sant Antoni a Can Jordi. Un vespre immillorable, lluna plena, gens de fred, gens de vent, molta gent i bon ambient. Un èxit.

Imatges: Toni Mestre

Si voleu veure més imatges del fogueró podeu visitar la galeria.

Diario de Mallorca

El “Diario de Mallorca”  de dia 9 de gener de 2016, es va fer ressò que el Consell de Mallorca va desestimar el recurs presentat pel propietari del talaiot de Can Jordi.

Fer clic damunt la imatge per veure una versió ampliada.

Campanya excavació Can Jordi 2015

Imatge: Miquel Rigo

Una vegada elaborat el projecte d’intervencions arqueològiques de les Talaies de Can Jordi, i desprès de l’aprovació per part del Consell de Mallorca, hem començat les excavacions al sector C del jaciment.

Aquesta tasca es pot dur a terme gràcies a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Santanyí i gràcies a una subvenció del Consell Insular. Amb aquests ajuts es poden contractar els arqueòlegs, i el personal auxiliar, i es pot comprar el material necessari per a la intervenció.

Així mateix, per poder executar el projecte, també fa falta una part molt important, el voluntariat. És per això, que volem engrescar tot aquell que vulgui participar en les tasques d’excavació, i el volem convidar a Can Jordi el mes d’agost.

Tots els interessats, es poden posar en contacte amb Lausa o visitar al jaciment i tendran informació dels horaris i de les tasques que s’han de realitzar.

Per contactar podeu enviar un correu a l’adreça info@lausa.cat

Direcció del projecte:

  • Nicolau Escanilla Artigas
  • Beatriz Palomar Puebla
  • Damià Ramis Bernad
  • Montserrat Anglada Fontestad
  • Cristòfor Salom Garreta

Diari del projecte:

29 de juliol de 2015: Presentació del projecte d’intervencions arqueològiques (2015-2019) al poblat talaiòtic de les Talaies de Can Jordi, a càrrec de l’equip que dirigirà l’excavació. La presentació s’ha fet a la casa de cultura de ses Cases Noves, de Santanyí.

Aquí teniu un vídeo de la presentació:

3 d’agost de 2015: Hem començat el treball en superfície a dins de muralla del sector C.

Imatge: Gabriel Noguera

4 d’agost de 2015: Segon dia de la campanya. Hem seguit el treball en superfície fins a nivell d’enderroc a l’interior de la muralla del sector C i espedregat tant a interior com a exterior de la muralla.

20150804222139-076f4f86-meImatge: Sebastià Vidal

5 d’agost de 2015: Tercer dia de campanya.

Imatge: Gabriel Noguera

6 d’agost de 2015: Quart dia de campanya. Hem seguit amb el treball en superfície.

Imatge: Joan Pinya

7 d’agost de 2015: Cinquè dia de campanya. Hem començat amb la topografia. Hem comptat amb l’ajuda de la brigada del Consell de Mallorca i s’han incorporat nous voluntaris. Van apareixent estructures.

Imatge: Gabriel Noguera

8 d’agost de 2015: Sisè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

10 d’agost de 2015: Setè dia de campanya.

Imatge: Gabriel Noguera

11 d’agost de 2015: Vuitè dia de campanya: S’ha seguit en la descoberta del sòcol del parament extern dels edificis, i amb el despedregament de sobre la murada. Ens ha ajudat la brigada de patrimoni del Consell de Mallorca i el camió de l’Ajuntament. També hem tingut la visita dels responsables de l’excavació dels Clossos de can Gaià i dels voluntaris que hi fan feina.

Imatge: Joan Pinya

12 d’agost de 2015: Novè dia de campanya: Seguim excavant l’exterior de la muralla i hem dibuixat un dels murs interiors.

Imatge: Gabriel Noguera

13 d’agost de 2015: Desè dia de campanya: Seguim excavant l’exterior de la muralla.

Imatge: Joan Pinya

14 d’agost de 2015: Onzè dia de campanya: Seguim excavant l’exterior de la muralla. La jornada ha acabat abruptament amb un ruixat.

Imatge: Joan Pinya

17 d’agost de 2015: Dotzè dia de campanya: Seguim excavant l’exterior de la muralla.

Imatge: Joan Pinya

18 d’agost de 2015: Tretzè dia de campanya: Avui, plou, no plou, ha fet molt bon fer feina. Ha retut molt degut a les noves eines que hem incorporat, bé per ventura ha retut més pel bon grapat de voluntaris.

Imatges: Antoni Mestre

19 d’agost de 2015: Catorzè dia de campanya: Avui hem seguit amb el poc que queda per excavar de l’exterior. Duen molta feina els cocons profunds de la roca mare que han sortit i, sobretot unes restes humanes. També hem seguit treballant en superfície a l’interior i llevant rabasses d’ullastre i mata.

Imatge: Gabriel Noguera

20 d’agost de 2015: Quinzè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

21 d’agost de 2015: Setzè dia de campanya.

Imatge: Gabriel Noguera

22 d’agost de 2015: Dissetè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

24 d’agost de 2015: Divuitè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

25 d’agost de 2015: Dinovè dia de campanya. Avui hem tingut molts d’ajudants joves i això és bon senyal. També hem rebut la visita del tècnic i la regidora de cultura de l’Ajuntament, així com un grup de campaners amb al·lots. La tasca va vent en popa i la feina es deixa veure. Pràcticament a la part superior ja no hi queda terra vegetal i està a punt per les properes campanyes.

Imatge: Joan Pinya

26 d’agost de 2015: Vintè dia de campanya. Ja anem esgotant el parell de dies que queden de campanya.

Imatge: Gabriel Noguera

27 d’agost de 2015: Vint-i-unè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

28 d’agost de 2015: Vint-i-dosè dia de campanya.

Imatge: Joan Pinya

29 d’agost de 2015: Vint-i-tresè dia de campanya. Jornada de portes obertes.

Imatges: Joan Pinya

Vídeo amb les explicacions dels directors del projecte de les feines fetes fins ara:

L’Informatiu Migdia de IB3 s’ha fet ressò de la campanya. Ho podeu veure a partir de l’hora, un minut i quinze segons (1:01:15) de programa.

Diario de Mallorca

El “Diario de Mallorca” de dia 31 de juliol de 2015, es va fer ressò de la presentació del projecte d’intervencions arqueològiques (2015-2019) al poblat talaiòtic de Can Jordi:

Fer clic damunt la imatge per veure una versió ampliada.