Documentació

Document 1:

Transcripció de l’article publicat al núm. 7 de la revista Sal i Xeixa, (gener, 1985), per Antoni López Pons sobre les excavacions de Can Jordi.

Document 2:

Article publicat al volum 37 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1979: 417-424), per Cosme Aguiló, Joan Coves i Joan Carreras, sobre la troballa de dues espases a Can Jordi.

Document 3:

Article publicat al volum 57 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (2001: 13-18), per Joan Carreras, sobre “El depósito de bronces talayóticos de Can Jordi (Santanyí). Nuevas aportaciones“.

Document 4:

Article publicat al volum 40 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1984: 3-38), per Joan Carreras i Joan Coves, sobre La Ceràmica incisa a Santanyí. Avenç per a l’estudi dels seus jaciments: L’habitat d’es Velar (d’Aprop).

Document 5:

Article publicat al volum 33 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1969: 89-120), per J. Mascaró Pasarius i Cosme Aguiló, sobre “Notícias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí”.

Document 6:

Guia parcial del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Mac-Barcelona) sobre Una altra prehistòria a les Balears, on surt la figura de la deessa Minerva, trobada el 1858 en el talaiot des Llombards, Pleta de Cas Traginer. 

Document 7:

Article publicat al volum 34 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1975: 519-535), per Cosme Aguiló i Joan Coves, sobre Aportacions al coneixement de l’epigrafia mallorquina. (Comarca de Santanyí).

Document 8:

Article publicat al volum 36 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1978: 122-142), per Cosme Aguiló, sobre Inventari de les fortificacions de Santanyí.

Document 9:

Article publicat al volum 55 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1999: 323-326), per Cosme Aguiló, sobre Un monument prehistòric poc atès per la bibliografia especialitzada: sa Cova des Teixidor o des Milans (Santanyí).

Document 10:

Article publicat al volum 12 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1908: 186-190), per Bartolomé Ferrá, sobre “Estatuas de bronce halladas en Mallorca (notas de mi cartera)”.