Junta directiva

Òrgan de govern de l’associació:

President: Gabriel Noguera Tugores

Secretari: Sebastià Vidal Vicens

Vicepresident: Cristòfor Salom Garreta

Tresorer: Antoni Mestre Vallbona

Vocals:

Joan Mestre Amengual

Jaume Mestre Amengual

Cosme Aguiló Adrover