Junta directiva

Òrgan de govern de l’associació:

President: Sebastià A. Adrover Vicens

Vicepresident: Cristòfor Salom Garreta

Secretari: Sebastià Vidal Vicens

Tresorer: Antoni Mestre Vallbona

Vocals:

Isabel Vidal Munar

Joan Mestre Amengual

Cosme Aguiló Adrover

Gabriel Noguera Tugores