Associació

Lausa és una associació destinada a promoure la cultura, sense ànim de lucre, amb seu a Santanyí, que pretén la protecció, estudi i difusió del patrimoni prehistòric, arqueològic, arquitectònic, etnològic, toponímic, literari i musical, principalment del terme municipal de Santanyí.

L’associació és una entitat amb ànim d‘utilitat pública i de col·laboració amb les administracions públiques competents en matèria de patrimoni cultural.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Realització d’estudis i investigacions sobre el patrimoni arqueològic.

Publicació d’un bolletí sobre el patrimoni històric de Santanyí i el seu entorn.

Realització de conferències, congressos i altres activitats per a la difusió del patrimoni cultural.

Col·laboració amb els organismes públics sobre temes relacionats amb la salvaguarda del patrimoni històric, d’acord amb les finalitats de l’associació.