Assemblea general de socis

L’ Assemblea General ordinària de l’associació, es farà dia 26 de desembre de 2018, a les 19.00 hores, a la rectoria, en el local social, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2.- Presentació dels projectes que es duen a terme i dels que s’han fet al llarg del 2018.

3.- Estat de comptes.

4.- Activitats programades pel 2019.

5.- Renovació de càrrecs de la Junta.

6.- Precs i preguntes.

Tots el socis de l’associació hi estan convocats.

Assemblea General de Socis

La Junta Directiva de l’associació LAUSA convoca a tots el socis de l’associació, a la propera Assemblea General ordinària que es farà dia 26 de desembre de 2016, a les 19 hores, a la Rectoria de Santanyí, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2.- Presentació dels projectes que es duen a terme i dels que s’han fet al llarg del 2016.

3.- Estat de comptes.

4.- Activitats programades pel 2017.

5.- Precs i preguntes.

El president: Gabriel Noguera Tugores

Santanyí, a 12 de desembre de 2016.