Encesa de torres, talaies i talaiots de la mediterrània pels drets humans (I)

L’encesa de torres de defensa pels drets humans es reconverteix en una acció a xarxes socials.

S’ha decidit així per prudència i responsabilitat davant la situació sanitària a Mallorca.

L’edició de 2021 de l’encesa de torres de defensa pels drets humans es reconverteix en una acció a xarxes socials per mor de la situació sanitària a Mallorca. Per prudència i responsabilitat, arran de les noves restriccions per l’illa amb l’objectiu de frenar els contagis de COVID-19, s’ha decidit ajornar fins a l’any que ve l’encesa de senyals de fum i de llum des de diferents elements patrimonials i es farà una acció a xarxes socials.

Dissabte dia 16 es publicarà a xarxes socials el manifest que ha preparat l’escriptor Biel Mesquida i des dels perfils de xarxes socials de les entitats i administracions que impulsen els 58 punts d’encesa de torres, talaies i talaiots pels drets humans es publicaran fotografies d’espelmes en diferents punts. Així mateix, s’animarà la ciutadania a publicar les seves fotografies d’espelmes enceses amb l’etiqueta #EncesaPelsDretsHumans des de les seves llars.

Amb aquesta acció, s’ha volgut mantenir viva la flama de l’esdeveniment utilitzant les xarxes socials.

L’encesa de torres i talaies de la Mediterrània pels drets humans estava prevista inicialment per dissabte dia 9 de gener i es va haver d’ajornar per mal temps. Ara, tenint en compte la situació sanitària a Mallorca s’ha decidit traslladar l’acció a xarxes per a evitar moviments de persones i possibles aglomeracions sense deixar perdre l’oportunitat de reivindicar el patrimoni i els drets humans. Fins avui, 58 punts d’encesa havien confirmat la seva participació en la cinquena edició d’aquest esdeveniment.

Cal recordar que la iniciativa va néixer fa quatre anys des de l’IES Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques. La direcció insular de Patrimoni del Consell de Mallorca n’ha assumit la coordinació dels diferents col·lectius implicats.

A l’organització de l’edició de 2021 han participat Consell de Mallorca, Amnistía Internacional, l’Institut de Marratxí i el Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació.

Lausa s’adhereix a les reivindicacions de l’acte.

Jornada de portes obertes a na Nova

Ahir, férem la jornada de portes obertes a na Nova. Acabada la campanya d’enguany els arqueòlegs responsables del projecte ens explicaren el que s’ha fet.


Imatge: Joan Pinya

El que segueix és la presentació de l’acte que va fer el President de Lausa:

Digníssimes autoritats, batlessa, regidors, membres de la junta directiva de LAUSA i tots els seus socis, conciutadans llombarders, cala llombarders, santanyiners, i a tots aquells que hàgiu pogut venir d’altres pobles veïns…

Molt bones tardes a totes i tots….

En nom de l’Associació cultural de LAUSA és un honor i un plaer poder-vos dirigir unes breus paraules tal diu com avui.

Donar-vos, en primer lloc, la benvinguda i agrair-vos la vostra assistència a aquesta jornada de portes obertes al poblat de na Nova.

En segon lloc, em permetreu fer una sèrie d’agraïments.

És de justícia començar aquest apartat d’agraïments amb l’Ajuntament de Santanyí. Un ajuntament que, representat en l’àmbit cultural per la seva regidora Ricarda Vicens, té cura de la cultura en totes les seves vessants i manifestacions. Una Regidoria de cultura, la de Santanyí, que integra i fusiona tot el conjunt de produccions intel·lectuals, artístiques i utilitàries, amb les quals un poble manifesta la seva mentalitat i la seva manera d’esser.

I juntament amb la ploma, el pinzell, l’instrument musical; les arts escèniques, el fang, l’orfebreria, l’artesania, entre moltes d’altres manifestacions culturals santanyineres, l’Ajuntament sap que el cinzell, en aquest cas representat per aquestes pedres que conforme aquest poblat, també  constitueixen la tradició, el patrimoni i la forma de vida del nostre poble. Per tant, moltíssimes gràcies a l’Ajuntament de Santanyí pel seu interès, la seva gran sensibilitat i la seva generositat demostrada amb el seu patrocini i recolzament per tal de recuperar aquest patrimoni arqueològic del municipi, iniciat en Can Jordi a Santanyí i continuat amb na Nova, a es Llombards.

Cal fer una menció especial a Blai Rigo, propietari del terreny. No és tothom que tingui el do i la generositat d’oferir allò que està dins la seva propietat pel bé i l’aprofitament dels altres i, sobretot, pel bé i conservació del Patrimoni. Tot han estat facilitats. Gràcies Blai per la teva generositat.

Vull tenir també unes paraules d’agraïment pels arqueòlegs que treballen aquest poblat, ja que em consta el seu bon fer i la seva gran implicació.

No puc deixar de banda, de cap de les maneres, a tots aquells voluntaris que acudeixen fidels a les convocatòries de neteja que va fent l’Associació durant l’any, com també a tots aquells que sense haver estat seleccionats per a realitzar les tasques d’excavació, han acudit igualment a donar les seves mans i a servir al Projecte.

Finalment, gràcies de bell nou, a tots, per la vostra assistència. 

Esperam que la jornada sigui del vostre agrad i vos deixo amb els arqueòlegs que vos faran un petit recorregut pel poblat.

Salut i molts d’anys!

Si voleu veure imatges de les jornades de neteja (prèvies a la campanya), de la campanya i de la jornada de portes obertes, ho poder fer a la galeria.

Na Nova

Imatge: Sebastià Vidal

Projecte inicial de neteja i documentació

Campanya (2019) d’intervenció arqueològica

Campanya (2020) d’intervenció arqueològica

El jaciment arqueològic de Na Nova fou declarat Bé d’Interès Cultural mitjançant el Decret 2563/1966 i, per tant, està protegit per la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998. Igualment, apareix recollit a l’IMPP (1138), a la Carta arqueològica de Mallorca (42/9) i al Catàleg de protecció de jaciments arqueològics del municipi de Santanyí (JA 9), així com a d’altres inventaris d’investigadors per compte propi.

A nivell formal, es tracta d’un poblat talaiòtic de l’Edat del Ferro amb estructures visibles que ocupen una superfície aproximada de 1293m2. Està situat a una zona plana a una cota d’uns 50m. A més, dispersos arreu de la tanca, s’observen abundants fragments de ceràmica rodats (per efecte de les tasques agrícoles) amb una cronologia que abraça des de l’època prehistòrica fins a l’època moderna. Tot el conjunt es troba encastat al cantó que conformen dues de les parets mitgeres de la tanca, a les quals es poden apreciar blocs de grans dimensions que amb tota probabilitat en origen devien formar part de les construccions prehistòriques. Així mateix, dins la finca veïna en direcció a l’oest, aferrat a la paret seca, hi ha un claper aterrassat de formació recent que eventualment podria estar cobrint més restes d’època prehistòrica, malgrat en l’estat actual és difícil de precisar; les fonts orals afirmen que es va fer servir com a secret de contraban.

L’element central del jaciment el constitueix un talaiot circular de 12m de diàmetre extern, 6m de diàmetre intern i de fins a 2,1m d’alçada en el seu punt més alt; a la cara més ben conservada s’hi observen fins a cinc filades completes. L’interior es troba completament colmatat de pedres provinents de l’enderroc, però es distingeixen amb claredat el parament intern i extern, com també un tram del que probablement era la columna central polilítica, actualment caiguda. El talaiot conserva el portal adintellat amb orientació sud-est. Tal com es pot observar a la planimetria, a un tros del parament del monument se li adossa un mur de paret seca moderna que fa de partió entre parcel·les; aquest tram de paret aprofita l’estructura del talaiot, com succeeix també en el cas del talaiot de Son Danús Vell al mateix terme municipal. L’exemplar de Na Nova presenta unes característiques bastant estàndards per la seva tipologia, amb paral·lels evidents amb altres talaiots circulars de l’illa com els de Son Fornés (Montuïri), Son Fred (Sencelles), Talaies de Can Jordi (Santanyí) o Sa Canova (Artà), entre molts d’altres.

Tant immediatament adossades al talaiot com estenent-se cap a l’oest, hi ha tot un seguit de construccions i murs ciclopis de traçat dubtós. En el seu estat actual i a l’espera d’una intervenció que permeti esclarir-ho, la funcionalitat d’aquests edificis planteja una interpretació complicada. Probablement es tracti d’habitacions del poblat talaiòtic. La monumentalitat d’aquestes restes és força més reduïda que la del talaiot ja que es troben en un estat de conservació deficient, en alguns punts pràcticament arrasades o cobertes per vegetació i enderroc.

La referència més antiga coneguda del jaciment la trobam en un manuscrit inèdit de finals del segle XIX del prevere Guillem Vadell Vidal, autor que simplement esmenta l’existència de “talaies” a la possessió de Son Amer. Jaume Planas Bernat menciona materials procedents de Son Amer en una publicació manuscrita de data desconeguda, sense aprofundir en més detalls de les restes arquitectòniques (Aguiló i Mascaró, 1969).

L’autor que realitza una primera descripció de les característiques formals del talaiot, per bé que breu, és Juan Parera (Parera, 1929). No esmenta les estructures adossades, ja que es limita a donar les mesures del talaiot circular. Així mateix, fa referència a l’existència d’un segon talaiot, que avui en dia hauria desaparegut: “Veïnat hi ha un altre talaiot irregular de 2m d’altària; sembla que aquí hi havia una població primitiva”.

L’any 1969 Cosme Aguiló i Josep Mascaró Pasarius publiquen a les pàgines del Bolletí de la SAL les “Noticias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí”, on aporten la primera planimetria de Na Nova.

Altres al·lusions al poblat les fan autors com Gabriel Pons (1999) o Javier Aramburu-Zabala (2005, 2018), que inclouen el jaciment en els seus inventaris. Aramburu-Zabala incorpora una planimetria esquemàtica molt similar a la d’Aguiló i Mascaró i algunes fotografies, on es veu el jaciment cobert per una espessa vegetació.

Més recentment es produí l’única intervenció que s’ha realitzat fins a dia d’avui a Na Nova. Va consistir en una campanya de neteja de vegetació intrusiva dirigida per l’arqueòloga Beatriz Palomar Puebla. Amb l’ajuda de voluntaris de Lausa, entre 2016 i 2017 es van dur a terme nou jornades de desbrossament de matèria vegetal crescuda sobre les estructures del jaciment. Arran d’aquesta neteja, amb la finalitat d’adequar el jaciment, es poden apreciar amb major claredat les restes arqueològiques i es van prendre imatges aèries amb l’ajuda d’un dron.

La manca d’excavacions sistemàtiques ens impedeix conèixer més detalls del jaciment, com a mínim a petita escala, ja que ha estat inclòs en estudis d’arqueologia del paisatge. En aquestes condicions, i a falta d’intervencions futures, l’únic element del poblat que es pot identificar amb seguretat és el talaiot circular. Els d’aquesta tipologia són els més abundants a Mallorca i estan construïts amb tècnica ciclòpia, essent les pedres del parament extern generalment de majors dimensions que les del parament intern. La columna central polilítica degué sostenir una coberta feta amb lloses de pedra o bigues de fusta i el corredor d’accés tendeix a ser de reduïdes dimensions, com en el cas que ens ocupa.

Les datacions radiocarbòniques més fiables per a talaiots de planta circular a Mallorca provenen dels jaciments de Son Fornés, Son Ferrandell-Olesa i Son Fred i situen l’horitzó de construcció dels mateixos devers el segle IX a.C.: “a fines del siglo IX ya había talayots circulares construidos y parece razonable considerar ese siglo, especialmente su segunda mitad y los comienzos del siguiente, como el de su construcción” (Aramburu-Zabala, 2009: 26). En altres casos, com a Cornia Nou (Menorca), la cronologia inicial és clarament més antiga (Anglada ​et al.,​ 2014).

Pel que fa a la interpretació relativa a la funcionalitat dels talaiots, actualment la teoria més acceptada segueix essent la de l’equip de Son Fornés.

Projecció tridimensional:

Després de la campanya d’intervenció arqueològica del 2020:

 

Agraïments:

Al propietari, Blai Rigo, que permet que, en els seus terreny, es puguin realitzar activitats arqueològiques.

A tos els voluntaris, sense els quals no es pot dur endavant la tasca:

 • Julián Acuña
 • Sebastià Agustí Adrover
 • Cosme Aguiló
 • Mariona Aloy
 • Joan Amengual
 • Sebastià Amer
 • Jaume Binimelis
 • Hans Bracker
 • Sofia Camara
 • Jaume Cardell
 • Joan Carreras
 • Miguel Ángel Chamorro
 • Elisa Coll
 • Nico Escanilla
 • Alfonso Estarellas
 • Josep Estelrich
 • Pere Fiol
 • Bartomeu Font
 • Samanta Fontiroig
 • Raimon Gayà
 • Joan Gener
 • Hanane Haddouti
 • Jaume Jiménez
 • Isabel Lorente
 • Melcior Martí
 • Sion Martí
 • Catarina Martínez
 • Joan Mercadal
 • Antoni Mestre
 • Joan Mestre
 • Gabriel Noguera
 • Miquel Pagès
 • Beatriz Palomar
 • Miquel Àngel Perelló
 • Marc Pérez
 • Mar Perona
 • Joan Pinya
 • Anna Ramis
 • Miquel Rigo
 • Susan Roig
 • Cristòfor Salom
 • Miquel Àngel Salvà
 • Maria del Mar Sánchez
 • Maribel Sánchez
 • Doris Schuppe
 • Rainer Schuppe
 • Gregori Suau
 • Oriol Sumsi
 • Ricardo Tobaruela
 • Antoni Vecina
 • Pau Vecina
 • Ricarda Vicens
 • Marc Vidal
 • Salvador Vidal
 • Sebastià Vidal

I a l’Ajuntament de Santanyí, per la seva implicació amb el projecte.

Patrocinadors

Campanya (2020) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

13/07/2020: Hem començat la campanya.


Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (1) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

 


Imatge: Toni Mestre

14/07/2020: Segon dia de campanya.


Imatge: Toni Mestre

15/07/2020: Tercer dia de campanya: Avui les tasques a Na Nova s’han centrat en continuar espedregant i excavant la zona d’enderroc adossada al talaiot. En alguns trams ja comença a aparèixer la roca mare. Igualment, s’han marcat algunes pedres i s’ha preparat la secció per a documentar-les abans de procedir a la seva extracció amb l’excavadora mixta.


Imatge: Toni Mestre

16/07/2020: Quart dia de campanya: Avui la jornada a Na Nova ha estat marcada per l’activitat de l’excavadora mixta, que ha extret els blocs més grossos de les zones est i sud-oest de l’exterior del talaiot. Així mateix, a primera hora, s’han muntat unes rampes de terra per tal que l’excavadora pugui accedir als sectors 3 i 4 sense afectar a la integritat d’algunes estructures muràries del poblat. Amb l’ajuda dels participants restants s’ha prosseguit amb l’excavació i l’espedregat manual de tot l’enderroc adossat a l’exterior del talaiot. Igualment, s’han passat dues noves seccions.


Imatge: Sebastià Vidal

17/07/2020: Cinquè dia de campanya: Les tasques del divendres a Na Nova han transcorregut amb tranquil·litat. Els participants han prosseguit amb l’excavació del sector 1, a l’exterior del talaiot, per intentar eliminar els nivells d’enderroc i donar visibilitat a l’estructura. Igualment, durant el dematí s’han realitzat comprovacions amb l’Estació total topogràfica al sector oposat per assegurar que les coordenades són correctes i així garantir que, quan s’intervengui en aquesta zona, la documentació gràfica serà acurada.


Imatge: Sebastià Vidal

Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (2) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

20/07/2020: Sisè dia de campanya: Avui hem tingut visita institucional.


Imatge: Toni Mestre

21/07/2020: Setè dia de campanya. Avui,  s’ha intervingut en dues zones de manera simultània. Per una part, al sector nord-oest de l’exterior del talaiot prossegueix l’excavació dels nivells sedimentaris, on la situació de relacions estratigràfiques continua adquirint complexitat. Al sector 4, s’ha espedregat manualment tota l’àrea per deixar-la llesta per a excavar l’estrat superficial i facilitar així les tasques d’espedregament mecànic; igualment, s’ha actualitzat la secció planimètrica per aquest sector. Segueix apareixent molt material en nivells superficials, algun de sorprenent com una moneda antiga.


Imatge: Sebastià Vidal

22/07/2020: Vuitè dia de campanya: Avui,  a primera hora del matí s’han concentrat esforços al sector 4 per tal d’excavar el sediment superficial que cobreix el nivell d’enderroc de grans blocs d’aquesta zona. Apareix bastant quantitat de material, especialment notable pel que fa a les pegellides i altres mol·luscs. Així mateix, s’ha actualitzat la secció del sector 3. Més tard, també s’ha avançat al sector 1 després d’haver interpretat la composició estratigràfica d’aquesta àrea i haver pres les decisions relatives a la seva excavació.


Imatge: Toni Mestre

23/07/2020: Novè dia de campanya: S’ha continuat l’excavació del sediment superficial del sector 4, on de cada vegada s’intueixen amb major claredat alguns murs que s’adossen al talaiot i que podrien ser possibles habitacions, tot i que encara és prest per afirmar-ho. Al sector oposat, les tasques avancen amb major lentitud degut a la gran quantitat de material ceràmic i faunístic que apareix per sota del nivell d’enderroc.


Imatge: Toni Mestre

24/07/2020: Desè dia de campanya.


Imatge: Tolo Font

El que segueix, gràcies a en Sebastià Vidal, teniu una exploració del jaciment amb tècniques de fotogrametria: model 3D de malla poligonal texturitzada.


Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (3) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

01/08/2020: Avui,  hem realitzat la darrera jornada de treball de camp per una temporada, ja que ara tocarà avançar amb la gestió de l’abundant material que ha sortit enguany. Les tasques d’avui s’han centrat en continuar excavant sediment superficial del sector 4 que cobreix, encara, parts de l’enderroc. S’ha aconseguit aclarir una mica més la zona del portal d’accés del talaiot, que de cada vegada apareix més destapada.

Si voleu veure imatges de la campanya i de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) ho poder fer a la galeria.

Jornada de neteja al poblat talaiòtic de na Nova (2020-4)


Imatge: Sebastià Vidal

Dissabte, 18 de juliol de 2020, a les 9.00 h, al poblat talaiòtic de na Nova.

Jornada de neteja, control de vegetació, i feines de la campanya d’excavació.

Activitat oberta a tothom que hi vulgui participar.

Cal dur eines per netejar la vegetació (guants, xapeta, tisores de podar…).

Si voleu veure imatges de les jornades de neteja ho poder fer a la galeria.