III Jornades d’estudis locals (18)

Presentació de la comunicació Les construccions residencials en sòl rústic al municipi de Santanyí. Quantificació en base a les dades del Cadastre,  a càrrec de Miquel Adrover Fiol.


Imatge: Joan Pinya

El que segueix és el vídeo de la comunicació.


III JELS – Les construccions residencials en sòl rústic al municipi de Santanyí. Quantificació en base a les dades del Cadastre de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Si voleu veure imatges de les jornades ho podeu fer a la galeria.

III Jornades d’estudis locals (12)

Presentació de la comunicació “Desde el pins de l’alta serra   Fins l’aigua de  la mar,…”. Any Marià 1948-1949. La Mare de Déu de Lluc al terme de Santanyí,  a càrrec de Pere Terrasa Rigo.


Imatge: Joan Pinya

El que segueix és el vídeo de la comunicació.


III JELS – La Mare de Déu de Lluc al terme de Santanyí de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Si voleu veure imatges de les jornades ho podeu fer a la galeria.

III Jornades d’estudis locals (11)

Presentació de la comunicació El lèxic de Santanyí al Diccionari català-valencià-balear. Estudi, classificació i posada en valor,  a càrrec de Cristian Raúl Sánchez Curto.


Imatge: Joan Pinya

El que segueix és el vídeo de la comunicació.


III JELS – El lèxic de Santanyí al Diccionari català-valencià-balear. Estudi, classificació i posada en valor de Lausa (Miquel Rigo) a Vimeo.

Si voleu veure imatges de les jornades ho podeu fer a la galeria.