Campanya (2022) de restauració al poblat talaiòtic de Can Jordi

Imatge: Sebastià Vidal

Entre els dies 23 d’agost i el 2 de setembre desenvoluparem la campanya de restauració arqueològica al jaciment de les talaies de can Jordi. Durant la campanya realitzada l’any passat, la major part de les actuacions se centraren en l’excavació de l’habitació rectangular de període talaiòtic, així com a l’espai entre l’esmentada habitació i la murada, a més de la cubeta extramurs, associada a un passadís estret en la mateixa murada.

La intervenció arqueològica d’enguany té com a objectiu consolidar i restaurar en la mesura del possible les estructures implicades en l’excavació de l’any passat, a més a més de la neteja de vegetació que pugui afectar en general la integritat del jaciment.

23/08/2022:  Avui, en la primera jornada de la campanya, les tasques s’han centrat en la neteja i perfilat dels paraments interiors dels murs de l’habitació rectangular per a poder efectuar-hi posteriorment intervencions per consolidar l’estructura i enganxar a les pedres fracturades els fragments separats que s’hi puguin remuntar.


Imatge: Sebastià Vidal


Així mateix, s’ha començat a excavar la solera de la gran foganya i cendrer adossats al mur nord-oest per poder procedir posteriorment a la seva restauració. Fruit d’aquest procés d’excavació, han aparegut per sota de la solera un conjunt de lloses que, possiblement, formin tota una superfície enllosada, tal com s’ha observat en altres casos en aquest tipus de foganyes.

Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2022:  En el dia d’avui, una vegada netejat i perfilat el parament intern del mur sud de l’habitació d’època talaiòtica, la restauradora ha iniciat les tasques de reposició dels fragments separats de les pedres esquerdades. La restitució d’aquests fragments es du a terme enganxant amb productes de resina epoxídica específica cada tros a la superfície de l’esquerda a la pedra corresponent. Es tracta d’una feina acurada, semblant a muntar un trencaclosques, que s’ha de fer amb precisió.

Imatge: Sebastià Vidal

Paral·lelament, s’ha acabat el procés d’excavació del nivell d’argila sobre l’enllosat de la foganya, deixant totes les lloses al descobert per al procés de restauració. Una vegada documentada aquesta fase de l’excavació de la llar, s’ha realitzat una excavació restringuda al cantó esquerra de la unió amb el mur per tal de posar de manifest l’estructura estratigràfica de la foganya, des de la roca mare fins a la superfície superior del a solera d’argila en contacte amb el foc (preparat previ sobre la roca / enllosat / solera d’argila refractària).


Imatge: Sebastià Vidal

Al llarg de la jornada han arribat diferents visites de veïns de la zona i un grup d’arqueòlegs interessats en el jaciment. L’arqueòleg Damià Ramis, codirector de la campanya, ha atès totohom i ha donat les oportunes explicacions sobre la campanya i les característiques del jaciment.

25/08/2022:  Les tasques principals que s’han duit a terme avui al jaciment arqueològic han estat continuació de les iniciades aquests dies passats. Alhora que se procedia a acabar tasques de neteja i perimetració de la superfície enllosada, eliminant restes de sediment entre les lloses, la restauradora ha començat a fer les primeres proves amb morter de calç amb colorant i aplicar-lo a l’estructura de la llar de foc per tal de trobar-hi la textura i el color mes adequats per al procés de consolidació de la foganya.


Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps, se continuen les tasques de neteja a la zona a rehabilitar, consistents en eliminar la terra entre les pedres de les parets del parament intern de la murada i del murs de l’habitació talaiòtica, i deixar-ho tot preparat per aferrar-hi els fragments esquerdats sempre que sigui possible.


Imatge: Sebastià Vidal


26/08/2022: 
Les feines de la jornada d’avui s’han començat centrat en l’aplicació de morter de calç a les estructures del mur sud-est de l’habitació talaiòtica. Aquest mur mostra només un parament, amb els elements disposats en una única filera de grans pedres i dues fileres de pedres de menor grandària. Va quedar a la vista després d’excavar durant la passada campanya també un mur de cronologia posterior que s’assentava sobre ell. Amb l’aplicació del morter de calç i l’aferrat dels fragments esquerdats quan sigui possible, es pretén assolir la consolidació d’aquest element associat a l’habitació talaiòtica.

Alhora, es continuen també les tasques de consolidació de l’estructura de la gran foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació esmentada.


Imatge: Sebastià Vidal

29/08/2022: 
Continuen en el jaciment de les talaies de can Jordi les actuacions de restauració per a la consolidació dels murs i altres elements de les estructures ja excavades en anteriors campanyes. La pluja caiguda el dissabte no ha afectat les tasques fetes fins al moment perquè, de forma preventiva, s’havien protegit i cobert les superfícies implicades.La fragmentació de les pedres dels murs és molt gran, degut fonamentalment als processos de meteorització de les superfícies en contacte amb l’aire i a l’acció de les rels de plantes entre els intersticis de les pedres. Tot i que es disposen dels fragments caiguts, resulta difícil la reposició a la pedra originària per mor dels moviments que es produeixen entre els diferents elements que formen els murs. La tasca de restauració, en aquest sentit, és laboriosa, lenta i requereix molta paciència.

D’altra banda, la restauradora continua la feina de consolidació del mur sud-est de l’habitació talaiòtica mitjançant l’aplicació de morter de calç per reforçar-ne l’estructura.

Imatge: Sebastià Vidal

30/08/2022-01/09/2022: 
En aquesta campanya de restauració al jaciment de les talaies de can Jordi, les jornades de dimarts, ahir i avui, ja a la recta final, s’han caracteritzat per la rutina de les tasques que s’hi desenvolupen.

Actualment s’han completat, pràcticament, les feines d’enganxat a les pedres dels murs dels fragments que presentaven possibilitats de remuntar-los al seu lloc original. Així doncs, els esforços s’han concentrat en aquests dies en la consolidació de les estructures afectades amb l’aplicació de morter de calç. En aquest sentit, les dues estructures principals que reben l’atenció d’aquest procés de restauració són la foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació talaiòtica i tot el mur sud-est de l’esmentada  habitació.

El ritme d’execució d’aquestes tasques és lent per mor de la minuciositat amb què s’ha de fer (cal trobar els colors i matisos escaients del morter aplicat, la qual cosa requereix les corresponents proves prèvies) i els “tempos” que s’han de respectar en cada fase del procés, sobretot en el cas de la foganya, a causa de les diferents parts de la seva estructura i el tractament específic que requereix cada una d’elles.

Imatge: Sebastià Vidal 

02/09/2022: L’equip tècnic i els col·laboradors voluntaris han finalitzat oficialment la campanya de restauració al jaciment de talaies de can Jordi. Les actuacions arqueològiques per acabar l’excavació de la foganya a l’habitació talaiòtica han estat supervisades per Damià Ramis, codirector del projecte d’investigació triennal 2020-2022. 

Les tasques de restauració i consolidació de les estructures implicades han estat desenvolupades per la restauradora Magdalena Escales i la resta de l’equip tècnic i voluntariat que ha actuat seguint les seves instruccions. Queden encara alguns serralls per concloure definitivament les actuacions esmentades i seran completats en els propers dies.


Imatge: Sebastià Vidal 

Acabada la campanya, és el moment d’agrair a tots els components de l’equip, tant als tècnics com als voluntaris, la dedicació, l’esforç i la motivació per la bona feina feta.
Moltes gràcies!

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho podeu fer a la galeria.

Can Jordi, vetlada amb Vers Endins

Vers Endins,  va néixer a l’abril de 2015 i des de llavors, el projecte ha crescut i han recorregut molts
d’espais oferint les seves cançons. Varen participar a la Nit de la Cultura de l’OCB, a l’Encontre de joves poetes dels Països Catalans a Formentera; a festivals com Sa Riba FolkVociferio, entre molts d’altres. Les músiques són pròpies, tot i que també fan alguna versió de cançons populars. La seva cançó “Obrirem per tancar”, que va tenir una bona rebuda per part de la societat mallorquina, va ser produïda en forma de vídeo per Ona Mediterrània i va acompanyar la coneguda obra teatral “Porreres 1936”.L’estiu del 2017 varen presentar el seu primer treball d’estudi, anomenat “A les cales dels ulls”, que va ser mereixedor del Premi Enderrock al millor disc de cançó d’autor.A principis del 2018 varen participar a “Illes dins un disc”, un tribut a Tomeu Penya produït per IB3, amb la seva versió de “Havanera”.El sextet l’estiu de 2019 va presentar un nou treball d’estudi, el disc “Despulla’t, eixampla’t, somriu!“.Seguint dins el seu univers poètic, hi canten les veus de poetes com Vicent Andrés Estellés, Carles Rebassa, Pau Vadell, Rosa M. Arrazola, Antoni Caldentey, així com alguns poemes de la cantant Glòria Julià, a més de lletres pròpies. Al treball han comptat amb nombroses col·laboracions de músics coneguts com Biel Majoral, Joana Gomila, Pau Mas, Rafel Swing, entre d’altres. A més, varen treure un videoclip dirigit per l’actor Joan Miquel Artigues i produït per Gaizka Taro.
Aquest nou disc entremescla sons mediterranis amb ritmes llatins, rock, soul, reggae, etc. i pretén difondre la poesia catalana, remoure consciències i, alhora, ser un cant bell, fresc i entusiasmat.
Després dels moments durs que han passat tots els músics amb la pandèmia sumats a la maternitat de la seva cantant, s’han tornat ajuntar per fer alguns concerts i preparen un 3r disc.
***
Si voleu veure imatges de la visita guiada i de la vetlada musical ho podeu fer a la galeria.

Campanya (2021) de recerca arqueològica al poblat talaiòtic de Can Jordi

01/08/2021: Visita guiada, presentació de la campanya i música popular a Can Jordi.


Can Jordi 2021 visita guiada de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Les talaies de Can Jordi. Música popular de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Imatges: Joan Pinya

02/08/2021: Jornada 1:


Imatge: Sebastià Vidal

03/08/2021: Jornada 2:


Imatge: Sebastià Vidal

04/08/2021: Jornada 3:


Imatge: Sebastià Vidal

05/08/2021: Jornada 4:


Imatge: Sebastià Vidal

06/08/2021: Jornada 5:


Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2021: Jornada 6:


Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2021: Jornada 7:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui s’ha treballat en tres espais diferents:

– A l’habitació s’hi escaven nivells d’enderroc provocats per un incendi i s’hi observen importants i interessants fragments de bigues cremades que permeten intuir l’entrellat de la seva disposició quan feien de suport del sòtil.

– A la zona de la cubeta s’ha excavat fins a deixar a la vista una plataforma graonada que segueix la paret de la cubeta fins a donar accés al que sembla és la boca d’un pou. Sembla que en algun indret de la plataforma s’ha observat marques d’haver picat per facilitar l’accés amb seguretat.

– A la zona de transició entre el portal de l’habitació i el portal de la murada i el passadís d’accés a la cubeta, es treballa en l’excavació de nivells d’enderroc per tal de destriar-hi altres estructures o trobar el trespol d’ús.

11/08/2021: Jornada 8:


Imatge: Sebastià Vidal

Durant la jornada d’avui, la 8a de la campanya d’excavació al jaciment, l’equip d’arqueòlegs, tècnics, auxiliars i voluntariat ha continuat la prospecció en els tres espais de treball de jornades anteriors.

D’una banda, segueixen les feines d’escombrat i neteja a l’espai habitacional que, segons els arqueòlegs, degué col·lapsar per mor d’un gran incendi devers el segle VI abans de la nostra era (ANE). En aquestes tasques s’empren diferents tècniques de recollida, inclosa la utilització d’aspiradors. Aquests nivells d’incendi solen ser rics en materials molt variats i interessants per a l’anàlisi: ceràmica, fauna, carbons, llavors carbonitzades,… Per això, tot el sediment recollit s’ha garbellat i se n’han separat les troballes, a més de deixar-ne paquets de sediment per a anàlisi de flotació i altres mètodes analítics.

D’altra banda, l’espai de transició entre el suposat portal de l’habitació esmentada abans i el portal de la murada i corredor veí, avui ha quedat alliberat en gran part de nivells d’enderroc i es treballa ara en la identificació de les diferents unitats estratigràfiques (UE) inferiors per tal de diferenciar-hi els distints nivells d’ús.

Per últim, tenim l’activitat de la zona final del corredor estret veí del portal cegat que aboca a la cubeta amb una rampa retallada a la roca mare. Aquesta rampa fa baixada amb pendent al voltant d’un pilar fins a arribar a un cocó reblit de sediments. Avui s’ha enretirat el nivell de cendres que colmatava les primeres capes del reble i ha comparegut una capa de sediments força compactats, de color taronja argilós i d’altres més obscurs i humits, entre els que encara s’hi han trobat alguns fragments d’esquelet, possiblement de la zona pelviana d’un animal (en una de les imatges podeu observar les mans de l’antropòloga, senyora Cardona, manipulant dos dels fragments).


Imatge: Sebastià Vidal

En totes les zones de treball abans esmentades s’hi desenvolupen, evidentment, acurades tasques de recollida i etiquetatge de les mostres en funció de les UE on s’han recollides, a més a més de la presa de dades topogràfiques per a la seva geolocalització al jaciment i l’elaboració de la planimetria necessària per a documentar tot el procés d’excavació.

12/08/2021: Jornada 9:


Imatge: Sebastià Vidal

El més destacat de l’activitat de la jornada d’avui és el següent:

– S’ha deixat d’excavar, de moment, l’interior de la cubeta del final del corredor estret de la murada per mor que es considera que ja s’ha arribat a un nivell de sedimentació geològica prèvia a l’ocupació humana. Queda pendent trobar una explicació o interpretació plausible a l’ús de la cubeta associada a l’estructura del corredor, tasca que queda a consideració de l’equip d’arqueòlegs i antropòloga.

– Continuen les feines a l’espai de transició entre l’habitació i el portal cegat de la murada, amb eliminació de nivell d’enderroc i alguna estructura de fase més recent per deixar al descobert els nivells d’ús d’èpoques precedents.

– L’excavació de l’espai habitacional va a bon ritme i mostra ja nivells molt interessants per identificar-hi bé l’estructura d’una gran llar adossada al mur nord-oest, les empremtes de les bigues cremades sobre el trespol i nombroses restes de materials ceràmics i faunístics (vores de recipients, possiblement pitoides, ossos d’animals, morters, …) que, de ben segur, seran de gran vàlua per a aportar informació que ajudi a assolir els objectius d’investigació marcats pel projecte.

13/08/2021: Jornada 10:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui, a punt d’arribar a l’equador de la fase d’excavació, hi ha hagut al jaciment de les talaies de Can Jordi algunes visites. A més a més dels voluntaris que venen a ajudar en les tasques de l’excavació i les visites esporàdiques d’alguns curiosos, la compareixença de la tècnica del Consell de Mallorca, Helena Inglada, ha possibilitat que els directors del projecte compartissin amb ella les novetats de l’excavació i intercanviassin opinions sobre l’estat actual del procés.

També hi ha hagut un bon nombre de visites virtuals des de diferents parts d’Europa, tot aprofitant la connexió de xat a través d’Instagram entre l’arqueòleg de l’equip, Carles Velasco, i l’arqueòleg i explorador suís Gino Caspari, molt conegut a les xarxes socials per les seves activitats de divulgació. Si ho veleu veure, ho podeu fer al següent vincle: https://www.instagram.com/tv/CSglEzaK8-2/?utm_medium

Pel que fa a les tasques d’excavació, el més destacat d’avui se centra en l’espai habitacional. D’una banda, s’ha zonificat la superfície d’aquest espai mitjançant una quadrícula d’1 m2 per quadre per tal d’assegurar la recollida de mostres de forma homogènia i poder-hi identificar cada troballa amb la zona on s’ha localitzat. D’altra banda, com a exemple de la sistematització i cura amb la recollida de materials per a les posteriors analítiques, la restauradora del projecte, Magdalena Escalas, ha procedit amb l’extracció, protecció i empaquetat de les restes de bigues cremades que degueren formar part del sostre de l’habitació abans de col·lapsar, segurament, a causa d’un incendi. En el vídeo que s’acompanya, podeu veure alguns detalls d’aquest procés delicat d’extracció i empaquetament.


tcj_recollida_mostres_agost_2021_.mp4 de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

16/08/2021: Jornada 11:

Les tasques d’excavació de l’espai habitacional continuen a bon ritme i, segons el criteri dels arqueòlegs, sembla que la planificació realitzada per a la campanya es podrà realitzar en el termini previst.

Tot i això, aquestes tasques s’han de realitzar de manera molt acurada, ja que apareixen molts de materials diversos en diferents unitats estratigràfiques i cal fer una recollida minuciosa i sistemàtica de cada mostra o fragment per preservar-ne la integritat i identificar-hi les relacions entre altres de la mateixa UE.

Com a exemple, apareixen nombrosos fragments de ceràmica (vores, anses, bases i fragments de paret o cos del recipient, etc.) que formen part de cubells, olles o atuells que es podran remuntar en menor o major part, a més a més de la mostra de matèria orgànica que possiblement contenien en el seu interior. Així doncs, cal geolocalitzar en cada cas la troballa, identificar-la en funció de la casella o quadre de la retícula on s’ha trobat i guardar-la en bosses o recipients adients, degudament etiquetats segons el tipus de material.


Imatge: Sebastià Vidal

Un altre exemple interessant de material trobat són les restes de fauna (ossos llargs de les extremitats, mandíbules, omòplats…) que segurament seran d’utilitat per poder fer datacions amb tècniques analítiques de radiocarboni, a més a més de tota la informació que aportaran als estudis d’arqueozoologia.

Així mateix, una vegada porgada la terra i cendre recollida per extreure’n totes les mostres visibles, se’n conserva la resta de mostra sedassada per a una posterior anàlisi per flotació i obtenir-hi possibles mostres de pol·len o llavors fossilitzades. L’estudi d’aquestes mostres rep el nom de palinologia o paleopalinologia.

17/08/2021: Jornada 12:


Imatge: Sebastià Vidal

La major part de l’activitat d’avui a l’excavació de les talaies de can Jordi s’ha centrat en la recollida sistemàtica de mostres de cada un dels quadres de la retícula amb la qual es dividí la superfície de l’espai habitacional. Després de la geolocalització i empaquetat de les mostres, es procedeix a agranar la terra cendrosa que resta de la UE, porgar-la minuciosament i recollir-ne el porgat en bosses per a analítica posterior.

Aprofitam per agrair l’ajuda que ens proporcionen per a aquestes tasques de porgat i recollida de mostres els voluntaris que ens visiten. Ells fan possible que tot aquest procés es desenvolupi de forma més entretinguda i ajuden a la difusió del projecte d’investigació. Moltes gràcies, voluntariat!

18/08/2021: Jornada 13:

Imatge: Sebastià Vidal

L’equip d’excavació està ben content de rebre visites a talaies de can Jordi, com les que venen a veure el jaciment per conèixer-lo de primera mà (algun dels directors els acompanya en una breu visita explicada) o aquelles que resten una estona col·laborant o portant begudes refrescants. Moltes gràcies per l’interès que mostren totes aquestes persones que ens visiten!
Avui, netejat ja l’espai de transició entre l’habitació talaiòtica i la murada interior, ha quedat ben a la vista un curt corredor que arriba fins a un aparent portal interior, les estructures posteriors del qual encara no estan excavades.

Pel que fa a la recollida de materials, cal destacar l’extracció d’un altre important fragment de biga cremada i el seu empaquetament per a posterior anàlisi. I, com a qüestió anecdòtica del dia, és ben interessant la troballa d’uns fragments d’àmfora púnica enganxats entre si per una grapa o gafa de plom. Sembla que en aquell temps, els “escorxa-ribells” ja feien feines de reparació dels atuells de ceràmica!

19/08/2021: Jornada 14:


Imatge: Sebastià Vidal

Mentre les darreres tasques de neteja de la superfície de l’espai habitacional aporten encara bastants materials, sobretot faunístics, avui s’ha començat a excavar estructures que semblen d’èpoques posteriors, adossades perpendicularment a la murada i veïnes al corredor del portal cegat.

Per altra banda, avui també s’han iniciat les tasques de neteja dels materials ceràmics obtinguts, amb especial atenció als elements que aporten formes definides (vores, anses i altres elements), per tal de començar a analitzar les característiques identificatives de cadascun i les relacions entre aquests i les diferents unitats estratigràfiques. Tot plegat ajudarà a poder elaborar unes primeres interpretacions de les estructures excavades i una primera aproximació a les datacions d’aquests espais.

20/08/2021: Jornada 15:


Imatge: Sebastià Vidal

Gran part de l’activitat de la jornada d’avui s’ha centrat a desmuntar i excavar les estructures veïnes al corredor del portal sud cegat de la murada. Aquestes estructures (murs, rebles i segurament també enderrocs) s’organitzen de forma perpendicular a la murada i queden entre aquesta i estructures d’emmurallament interior anteriors, probablement d’abans fins i tot de la mateixa habitació del talaiòtic final adossada, l’excavació de la qual ja està a punt de concloure. Precisament en aquesta habitació, quan ja està pràcticament a la vista tot el trespol, s’hi destria molt bé la gran estructura de la llar de foc, adossada a la paret nord-est.

Així mateix, continuen les tasques de neteja de la gran quantitat de material ceràmic i faunístic recuperat durant aquesta setmana.


Imatge: Sebastià Vidal

El proppassat 12 d’agost, la periodista del Diario de Mallorca, Rosa Ferriol, entrevistà a peu de murada del poblat talaiòtic els dos directors de la campanya d’excavació, Damià Ramis i Nico Escanilla. Avui, la periodista publica un extens reportatge sobre l’entrevista i fa esment de les característiques més destacades del jaciment, explicades pels dos arqueòlegs, arran de les troballes realitzades durant aquesta i anteriors campanyes.

A l’esmentat article es fa ressò, especialment, de l’explicació que els arqueòlegs han donat a la cubeta que obligà a adaptar la construcció de la murada: l’estructura retallada en la roca amb una rampa d’accés a un cocó, suposadament, aportava aigua dolça, en ser un aflorament natural.

Picau damunt la imatge per veure-la ampliada.

23/08/2021: Jornada 16:


Imatge: Sebastià Vidal

A l’espai habitacional, suposadament datat sobre el talaiòtic final, s’hi duen a terme les darreres tasques d’excavació, consistents en la neteja acurada del trespol d’ús i la catalogació dels darrers materials ceràmics, faunístics i constructius que hi apareixen. També s’ha deixat ja d’excavar a la zona veïna del corredor del portal sud cegat, tot quedant una part del sediment per a posterior ocasió.

Així doncs, les tasques d’avui, com de la majoria de dies que resten de feina de camp de la campanya, se centren en una primera classificació i neteja de les mostres obtingudes a les diferents zones i unitats estratigràfiques excavades. Tenim la sort que, a més del voluntariat ja habitual, ens ha vingut a ajudar un parell de joves, molt voluntariosos i entusiastes, que han diferenciat bé les mostres de ceràmica de les de fauna i han aportat energies a la neteja dels materials.


Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2021: Jornada 17.

25/08/2021: Jornada 17:

Queden només dues jornades de treball de camp a l’excavació del jaciment i l’espai habitacional del talaiòtic final, pràcticament excavat ja per complet, encara és capaç d’aportar-nos alguna imatge curiosa: en un racó d’una de les cambres, un molí de pedra per moldre-hi gra compareix sobre les restes esclafades d’un atuell ceràmic.

Imatge: Sebastià Vidal

El volum de cendres i terra recollit d’aquesta habitació, una vegada porgades, identificades segons la quadrícula d’on s’han recollit i emmagatzemades en saques per a posterior anàlisi per flotació, és realment important. Veieu com a exemple, a la foto, les recollides avui matí.

Imatge: Sebastià Vidal

26/08/2021: Jornada 18:


Imatge: Joan Pinya

Avui, l’equip de treball a l’excavació de les talaies de can Jordi ha rebut la visita de persones estiuejants o residents, veïnes al poblat, i alguns grups de coneguts que s’han mostrat molt interessats a conèixer l’actualitat i les novetats de les intervencions arqueològiques al jaciment. Tant per part dels directors de l’equip d’arqueòlegs com per part dels col·laboradors de Lausa ha estat un plaer poder-los acompanyar en una breu visita guiada i explicar-los les característiques més interessants al respecte.

També hem rebut la visita dels nostres joves voluntaris que ja s’han acomiadat fins a properes intervencions. De fet, la fase de treball de camp de la campanya d’enguany està just a tocar el seu final: demà és el darrer dia de feina al poblat i la setmana vinent començarà la fase de treball de laboratori i la tasca de documentar totes les troballes fetes per poder extreure’n conclusions.

27/08/2021: Jornada 19:


Imatge: Gori Suau

Ha arribat el moment del final de la fase d’excavació. Avui s’han fet les darreres tasques per netejar la zona, protegir les restes i deixar-ho tot preparat per començar la fase de treball al laboratori. Tot i això, durant alguns dies de setembre, les Doctores Carme Belarte, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), i Marta Portillo vindran al jaciment per realitzar l’excavació i estudi especialitzat de la foganya.

A criteri de l’equip d’arqueòlegs, l’àrea intervinguda ha aportat resultats interessants que segurament s’ampliaran en tenir les dades del treball del laboratori i haver pogut completar els estudis especialitzats. Procurarem tenir-vos informats de les conclusions a les quals arribin els experts.


Imatge: Sebastià Vidal

Des de Lausa, aprofitam per donar les gràcies a tot l’equip que ha intervingut en aquesta campanya (arqueòlegs, tècnics, auxiliars, especialistes i voluntaris). La seva feina aporta noves informacions per a la comprensió i la interpretació del jaciment, alhora que afavoreix la protecció i conservació d’aquest inestimable patrimoni.

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho poder fer a la galeria.

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia a Can Jordi

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia al poblat talaiòtic de les talaies de Can Jordi.

Tipus de feina: tasques relacionades amb l’excavació arqueològica i el tractament de materials.

Durada de la campanya: del 2 d’agost al 24 de setembre.
Horari: els matins de dilluns a divendres.

Es valorarà experiència en tasques arqueològiques.

Explicitau concretament la vostra disponibilitat dins les dates de la convocatòria.

Si estau interessats, o voleu més informació, escriviu o enviau els vostres currículums, amb la referència CAN JORDI, abans del 30 de juny de 2021, a: info@lausa.cat