Visita guiada al Fortí de Cala Llonga

Ahir horabaixa, com activitat complementaria a les II Jornades d’estudis locals, organitzarem una visita guiada al Fortí de Cala Llonga. En Jaume Vallbona, Andreu Pons i Cosme Aguiló ens feren de guies.

Imatges: Joan Pinya

Si voleu veure més imatges de  la visita al Fortí, podeu visitar la galeria.

II Jornades d’estudis locals

Ahir horabaixa i avui al matí, juntament amb l’Ajuntament de Santanyí, hem fet les II Jornades d’estudis locals al local parroquial de Calonge. Com la primera edició, de fa dos anys, han estat un èxit, tant pel nombre de participants (ponents i oients), com per la temàtica de les comunicacions presentades.

Imatges: Joan Pinya

Si voleu veure més imatges de  les jornades, podeu visitar la galeria.

II Jornades d’Estudis Locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzen les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

Les Jornades es regiran per les bases següents:

1. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.

2. Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.

3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’1,5.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 24 de juny de 2016. A la butlleta d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full, amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.

5. El termini per a la presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016. Se n’haurà de presentar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti l’organització, que es podran consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de Santanyí.

6. L’entrega de la comunicació i del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

7. Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.

8. Cada comunicant comptarà amb un temps d’entre 15 a 20 minuts per fer-ne l’exposició (l’organització es reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari).

9. L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.

10. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin.

11. La Comissió Científica de les Jornades és l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions. La Comissió Científica podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

12. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa de Sant Andreu de 2017.

14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de totes les bases.

Comissió científica:

Maria Barceló Crespí, historiadora.
Magdalena Gayà Vidal, biòloga.
Jaume Vadell Adrover, biòleg.
Joan Mas i Vives, filòleg.
Cristòfor Salom Garreta, arqueòleg.

Informació i inscripcions:

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta a tothom. La data límit d’inscripció a les Jornades acaba el 11 de novembre de 2016

Les persones interessades a obtenir crèdits de formació del professorat s’han d’inscriure al Portal de Personal (Centre de Professorat de Manacor) i seguir les instruccions que s’hi detallen.

Per a més informació us podeu adreçar a la web de l’Ajuntament de Santanyí  o a l’apartat del projecte d’aquest web.

El desenvolupament de les Jornades serà els dies 11 i 12 de novembre de 2016 al Local Parroquial de Calonge.

Llocs d’inscripció:

a/e: jornades@ajsantanyi.net
Registre general de l’Ajuntament de Santanyí (Plaça Major, 12 – Santanyí)

Diario de Mallorca

El “Diario de Mallorca” de dia 13 de novembre de 2014, es va fer ressò de les I jornades d’estudis locals de Santanyí.

Santanyí

Veintiún trabajos de investigación inauguran las primeras jornadas de Estudis Locals

La conferencia inicial tendrá lugar mañana a partir de las 16,45 horas, a cargo del doctor Cosme Aguiló

13.11.2014 | 06:50

S. Sansó 

El ayuntamiento de Santanyí y la asociación cultural Lausa ya lo tienen todo a punto para la inauguración, mañana a partir de las cuatro de la tarde en el local de la residencia para la tercera edad de s´Alqueria Blanca, de las primeras Jornades d´Estudis Locals que se celebrarán en el municipio.

Según apunta el consistorio, el objetivo de este encuentro es el de “fomentar el conocimiento y la difusión de diferentes aspectos sociales y culturales del término de Santanyí”. Durante mañana y el sábado, investigadores, profesionales y estudiantes, presentarán sus estudios en ponencias de quince minutos de duración. En total para estas jornadas iniciales se han presentado 21 trabajos referentes a distintos aspectos y enfocados desde diferentes áreas.

El alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés Verger (PP) asistió tanto a la presentación que tuvo lugar ayer por la mañana y también lo hará a la primera jornada de hoy por la tarde, acompañado de la regidora de Educación y Cultura, Francisca Vidal Servera, y de la técnica del Institut d´Estudis Baleàrics, Esperança Bernat.

La conferencia inaugural correrá a cargo del doctor Cosme Aguiló, quien bajo el título Aspectes fonètics i morfològics del parlar de Santanyí, intentará explicar las singularidades locales.

Diario de Mallorca

El “Diario de Mallorca”  de dia 14 de febrer de 2014, es va fer ressò de les I jornades d’estudis locals de Santanyí.

Primeras jornadas de estudios locales en el mes de noviembre

14.02.2014 | 06:30

T. O. Santanyí El Ayuntamiento y la asociación cultural Lausa organizan las “I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí”. Se desarrollarán los días 14 y 15 de noviembre en el local de la Residència de s’Alqueria Blanca. El objetivo: fomentar el conocimiento y la difusión de los diferentes aspectos sociales y culturales del municipio. Por ello se anima a los investigadores, profesionales, estudiantes y personas interesadas en la temática local, a participar como comunicadores o asistentes. La fecha límite de inscripción de las comunicaciones en lengua catalana, originales e inéditas: 15 de septiembre. El plazo para la presentación finalizará el 7 de noviembre. En la comisión científica: Maria Barceló, historiadora; Magdalena Gayà, Bióloga; Miquel Grimalt, geógrafo; Joan Miralles, filólogo y Cristòfor Salom, arqueólogo. El Ayuntamiento se compromete a editar las comunicaciones en formato libro.