Campanya (2022) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

06/08/2022: Amb l’ajuda inestimable dels voluntaris que ens han acompanyat, hem dedicat un matí a fer neteja de vegetació en el jaciment arqueològic de na Nova, a Cala Llombards.
La quinzena del 8 al 19 d’agost s’hi durà a terme en el poblat la campanya d’intervenció arqueològica consistent en tasques d’espedregament, consolidació i restauració de les estructures del jaciment.
Aprofitam per agrair als voluntaris la seva participació en aquesta jornada de neteja i encoratjam a tothom a participar també com a voluntaris a la campanya d’intervenció que està just a començar.

Imatge: Miquel Àngel Salvà

08/08/2022: Avui ha començat la campanya de Na Nova. En ser el primer dia, s’han coordinat les tasques a desenvolupar i s’han establit objectius prioritaris tant d’adequació del jaciment com arqueològics. El gruix dels esforços s’ha centrat en avançar en l’excavació del sector 3, llengua d’enderroc adossada al talaiot per la seva cara exterior (nord-est). La restauradora s’ha dedicat a consolidar les crestes del mur UE 7, de l’Edifici 1. Altres tasques també han consistit en l’excavació i adequació d’aquesta estructura, especialment del seu parament exterior, molt malmès per la crescuda d’elements vegetals intrusius.

Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2022: En el dia d’avui les tasques a Na Nova han estat variades. D’una banda, la restauradora s’ha seguit centrant en la consolidació del mur UE 7. Per tal de facilitar aquesta feina s’han desenvolupat excavació i despedregament subsidiaris del voltant d’aquesta zona. D’altra banda, s’ha seguit excavant el reble del mur frontal de l’Edifici 1, descobrint el que sembla o bé un mur transversal o bé un possible passadís cobert d’esbaldrec. A més, s’han eliminat dues rabasses d’ullastre incrustades a la cresta del talaiot, fet que permetrà garantir l’estabilitat d’aquesta part de l’estructura i millorar la visibilitat del conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha estat força profitosa. D’una banda, pràcticament s’ha buidat tot l’enderroc que cobria el sector 3 de l’exterior del talaiot, deixant a vista una paret que està aferrada al talaiot per aquesta part i que tanca el muret del passadís per darrere; s’haurà de seguir treballant per esclarir les relacions d’aquesta paret amb altres elements arquitectònics dels voltants. A dins l’Edifici 1 s’ha prosseguit amb el despedregament de l’interior de l’estructura, per tal de poder veure amb claredat línies de mur, que pel moment plantegen una lectura difícil degut a l’enderroc i, sobretot, al creixement d’ullastres. També s’ha intervingut en alguns punts de l’exterior del parament d’aquesta estructura, sanejant el mur i intentant veure com funcionen les possibles entrades a l’edifici.

Imatge: Sebastià Vidal

11/08/2022: Avui les tasques han estat variades. Un primer grup format per l’equip dels dos Joan s’ha dedicat a eliminar les restes d’una soca d’ullastre i de mata que havien crescut al parament del talaiot. Un cop llevades, ha passat a retallar els ullastres que creixen a l’interior de l’Edifici 1.

Imatge: Sebastià Vidal

Per altra banda, s’ha acabat de netejar el costat del mur UE 12 que es troba al sector 3, igualant la cota del pis a tot el sector.
També s’ha continuat espedregant l’interior de l’Edifici 1

Finalment, s’ha excavat l’exterior del mur nord de l’edifici 1 amb l’objectiu de treure a la vista el parament de l’estructura i donar monumentalitat al conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

12/08/2022: Darrer dia de la setmana! Avui l’equip antiullastre ha aconseguit eliminar un ullastre que havia crescut a l’exterior del mur de l’edifici 1 i això ens ha permès veure que el parament d’aquesta estructura, tot i que desplaçat en alguns punts, encara es conserva en aquest indret.

Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps hem continuat excavant l’exterior d’aquest mur per trobar el nivell on s’assenta el mur i donar monumentalitat a l’estructura.
També hem aprofitat que teníem molts de participants per fer net el mur UE 12 en el sector 4.
Al Sector 1 hem arreglat els perfils de terra on descansa el mur de reforç UE 4 amb l’objectiu de facilitar la consolidació de la seva base amb morter de calç.
Finalment, na Magdalena, la restauradora de l’equip, ha continuat preparant la part superior del talaiot per poder restituir les pedres caigudes que vàrem retirar les primeres campanyes d’excavació al jaciment.Imatge: Sebastià Vidal

Moltíssim gràcies a totes les persones que ens han donat un cop de mà aquesta setmana i han permès que les tasques d’adequació i consolidació avancin a tant bon ritme.15/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha comptat amb molts de voluntaris, fet pel qual ha estat bastant profitosa. Durant bona part del dematí, diversos equips han acabat de fer net d’herba alguns sectors del jaciment per tal de millorar l’apreciació de les restes de cara a la jornada de portes obertes.
Posteriorment, la major part de les tasques s’han centrat en despedregar distintes parts de l’Edifici 1, tant del seu interior com del mur frontal, on encara apareixen molts nivells d’enderroc i tenim poques certeses de com s’estructuren les possibles parets. La restauradora ha seguit consolidant el mur UE 7 i intentant definir els límits del mateix en un punt on l’esbaldrec ha causat pèrdua de bastants elements. Així mateix, alguns voluntaris s’han dedicat a perfilar diversos punts dels murs de l’Edifici 1.


Imatge: Sebastià Vidal

16/08/2022: Avui a Na Nova ha vengut el camió grua, fet que ha permès avançar algunes tasques que no es podien fer manualment. Així, s’han reposicionat quatre elements del parament extern del talaiot i uns altres sis al parament intern, sobretot en alguns punts en què la vegetació intrusiva havia provocat el seu desplaçament. Igualment, gràcies a la grua s’han pogut extreure algunes saques plenes de pedra i alguns altres blocs de grans dimensions provinents d’enderroc. Quant a les tasques dels voluntaris, s’ha prosseguit el despedregament de diversos punts de l’Edifici 1 i l’excavació del mur frontal d’aquesta estructura. També s’han adesat certes àrees en previsió de la jornada de portes obertes de l’horabaixa.


Imatge: Sebastià Vidal

L’horabaixa hem fet la jornada de portes obertes.


Imatge: Sebastià Vidal

17/08/2022: Després de la visita guiada i el taller de dimarts horabaixa, s’ha reprès l’activitat al jaciment amb més calma i temperatures més agradables. Durant la jornada d’avui s’ha donat per tancada l’excavació dels nivells superficials d’una estructura adossada a l’Edifici 1 per defora, el que ens ha permès definir línies de mur i possibles relacions entre estructures; caldrà seguir despedregant per acabar d’aclarir el comportament d’aquesta àrea. D’igual manera, s’ha donat per acabada l’excavació del gran nivell d’enderroc del sector 3, on encara quedaven algunes restes cobertes per blocs de pedra que la grua va extreure al llarg de la jornada d’ahir. L’excavació dels nivells baixos del mur extern de l’Edifici 1 s’ha donat casi per completada, el que ens ha permès veure on i com assenta aquesta estructura. Mentrestant, la restauradora s’ha dedicat a consolidar la part baixa del mur UE 4 (sector 1) amb morter de calç per tal d’evitar pèrdues de sediment i garantir la integritat de l’estructura. A darrera hora diversos voluntaris s’han centrat en despedregar nivells d’enderroc moderns que cobreixen estructures arquitectòniques que a poc a poc surten a la llum.


Imatge: Sebastià Vidal

18/08/2022:  La jornada d’avui ha tengut un ritme més moderat que els últims dies degut a un menor número de participants, però igualment s’han fet avanços importants de cara a la finalització de la campanya. S’han revisat i actualitzat diverses seccions de l’exterior del talaiot i, igualment, s’han plantejat nous punts de dibuix de cara a campanyes futures. Pràcticament s’ha donat per tancada l’excavació de l’exterior del parament de l’Edifici 1 i s’ha fet una neteja general de l’interior d’aquesta estructura, tant de pedra com d’herba. Altres actuacions del dia han inclòs el despedregat i excavació de nivells superficials per definir murs i l’excavació d’una petita àrea al sector 3.


Imatge: Sebastià Vidal

19/08/2022: Avui ha estat la darrera jornada de la campanya 2022 a Na Nova. Les tasques del dia s’han centrat en tancar diversos punts que quedaven pendents.
D’una banda, seguint la línia d’ahir, s’ha acabat de posar al dia tota la documentació i s’han realitzat les fotos finals de campanya. D’altra banda, s’han efectuat algunes actuacions petites de neteja de paraments, despedregat de diversos indrets i eliminació de rabasses.
La restauradora, per la seva part, ha consolidat el final del mur UE 7 que estava molt afectat per l’esbaldrec, deixant-lo amb un acabament ferm. Així mateix, ha vengut la mixta i s’ha aprofitat per a enretirar alguns blocs caiguts de dins l’Edifici 1 que s’ha enumerat correlativament i reservat per a una possible restitució. L’operari ha mogut igualment bona part del claper generat a dins la tanca.
Finalment, volem agrair el seu esforç a tots els voluntaris i col·laboradors que han participat en aquesta campanya.


Imatge: Sebastià Vidal

Fins l’any qui ve!

***

Si voleu veure imatges de la campanya, de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) i de la jornada de portes obertes ho podeu fer a la galeria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *