Campanya excavació Can Jordi 2016

Imatge: Toni Mestre

Dia 1 d’agost de 2016 s’iniciarà la segona campanya d’excavació a Can Jordi.

Com l’any passat, aquesta tasca es pot dur a terme gràcies a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Santanyí i gràcies a una subvenció del Consell Insular. Amb aquests ajuts es poden contractar els arqueòlegs, i el personal auxiliar, i es pot comprar el material necessari per a la intervenció.

Així mateix, per poder executar el projecte, també fa falta una part molt important, el voluntariat. És per això, que volem engrescar tot aquell que vulgui participar en les tasques d’excavació, i el volem convidar a Can Jordi el mes d’agost.

Tots els interessats, es poden posar en contacte amb Lausa o visitar al jaciment (a partir de dia 1 d’agost) i tendran informació dels horaris i de les tasques que s’han de realitzar.

Per contactar podeu enviar un correu a l’adreça info@lausa.cat

Direcció del projecte:

  • Nicolau Escanilla Artigas
  • Beatriz Palomar Puebla
  • Damià Ramis Bernad
  • Montserrat Anglada Fontestad
  • Cristòfor Salom Garreta

Diari del projecte:

1 d’agost de 2016: Hem començat la campanya.

Imatge: Joan Pinya

2 d’agost de 2016: Segon dia d’excavació. S’ha encetat una nova quadrícula al costat del taller de metal·lúrgia, que va aparèixer a l’excavació de l’any passat, a on pareix que s’entreveuen noves estructures.

Imatge: Gabriel Noguera

3 d’agost de 2016: Tercer dia d’excavació. Avui s’han fet dos equips de feina, un a l’interior de la muralla, a on s’ha seguit excavant en extensió i l’altre a la part del taller de metal·lúrgia.

Imatges: Joan Pinya

4 d’agost de 2016: Quart dia d’excavació. A la zona de metal·lúrgia, s’intenta delimitar l’estructura dels murs entre els enderrocs. A la zona interior s’està excavant fins a trobar un nivell nou, amb aparença de cendra.

En aquesta zona s’han fetes dues troballes, una de curiosa i una d’interessant. La curiosa, ampolles de vidre, de medicaments i de possibles colònies o locions d’afaitat (no només s’hi troben ossos i ceràmica a les Talaies de Can Jordi).

La interessant, una closca de peu de cabrit, Arca noae.

Imatges: Sebastià Vidal

5 d’agost de 2016: Cinquè dia d’excavació. S’ha seguit excavant a l’interior de la muralla a on ja pareix que s’ha arribat a la roca. Un altre equip s’ha posat a rentar ceràmica a causa de l’acumulació de material per netejar.

Imatge: Joan Pinya

8 d’agost de 2016: Sisè dia d’excavació. S’ha seguit amb les tasques als dos sectors encetats.  Els voluntaris han començat a rentar ceràmica.

També s’ha començat a garbellà la terra del sector interior.

Imatges: Joan Pinya

9 d’agost de 2016: Setè dia d’excavació. Els dos equips, a les dues zones on s’excava, treuen a la llum estructures de difícil interpretació (en aquests moments). S’ha començat a treure el nivell de cendres a la part interior i pareix que s’entreveu una capa d’argila a sota.

10 d’agost de 2016: Vuitè dia d’excavació. Al sector interior de l’excavació ja s’ha descobert tota la capa d’argila de sota les cendres, però a la part central hi ha una conca de devers tres palms que sols hi ha cendra. Tot el conjunt, envoltat d’estructures, sembla un lloc de foc important (tal volta per coure ceràmica?).

Imatge: Joan Pinya

11 d’agost de 2016: Novè dia d’excavació. A la part de la metal·lúrgia la roca mare està ben a prop de la superfície i això fa que hi hagi poc substrat.

Imatge: Sebastià Vidal

A l’altra zona d’excavació s’ha començat a buidar l’interior del portal P3. L’acumulació de material és important i tot s’ha de fer net i siglar.

Imatge: Antoni Mestre

12 d’agost de 2016: Desè dia d’excavació.

Imatge: Joan Pinya

16 d’agost de 2016: Onzè dia d’excavació. Avui han vingut alguns membres de la brigada de patrimoni del Consell de Mallorca, per donar un cop de mà. També ens han visitat Lluís Plantalamor i Bartomeu Salvà. S’ha parlat de l’estratègia per restaurar un tram de la murada, que s’iniciarà demà i s’ha seguit excavant a les dues zones que ja s’hi havia fet feina.

Imatge: Joan Pinya

17 d’agost de 2016: Dotzè dia d’excavació. Avui hem tingut l’ajuda del camió i d’un operari de la brigada de caminers de l’Ajuntament per moure pedres grosses i preparar la restauració de la murada. També hem tingut la brigada de Patrimoni del Consell de Mallorca. A la part interior de la muralla ha sortit un amagatall davall d’una llosa ben gran. Encara no sabem la utilitat ni en quina època es va construir. Defora de la muralla, segueixen sortint capes de cendra i argila superposades i també ha sortit una petita foganya.

Imatges: Joan Pinya

18 d’agost de 2016: Tretzè dia d’excavació. Avui s’ha començat a fer la restauració d’un tram de la murada amb l’ajut del camió de l’Ajuntament. Ha estat molt laboriós posar dues pedres al seu lloc. S’ha seguit amb la neteja del material i amb l’excavació al fogar interior. També s’ha arribat a l’enllovat del corredor del portal P3. Hem tingut la visita d’un personatge il·lustre acompanyat de la seva esposa, en Vicenç Lull, principal promotor de les excavacions de son Forners de Montuïri.

Imatge: Joan Pinya

19 d’agost de 2016: Catorzè dia d’excavació. Avui s’ha seguit amb la restauració de la murada. Al corredor del portal P3 ha aparegut un escalonet. El portal es confirma que està tapiat d’època.

Imatges: Joan Pinya

22 d’agost de 2016: Quinzè dia d’excavació. S’ha seguit amb l’excavació a ritme normal i com a cosa extraordinària hem tingut la visita de Qica Coll, Directora Insular de Patrimoni i de Jaume Cardell, Tècnic de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Imatges: Joan Pinya

23 d’agost de 2016: Setzè dia d’excavació. Avui hem tornat a tenir l’ajut d’un operari i de la grua de l’Ajuntament per poder seguir refent un tram de la murada. La neteja de la ceràmica ha ocupat bona part de la jornada.

Imatges: Joan Pinya

24 d’agost de 2016: Dissetè dia d’excavació. Avui, com a cosa extraordinària, hem tingut un dron per fotografies zenitals. S’ha començat a fer el farciment de la restitució de la muralla.

Imatges: Joan Pinya

Imatge: Projecte Talaies de Can Jordi

25 d’agost de 2016: Divuitè dia d’excavació. Avui hem tornat a tenir l’ajut de la grua de l’Ajuntament per recol·locar una pedra de la garita devora del portal P3, s’ha acabat de posar el reble del tram de reposició de la muralla i s’ha seguit fent feina al laboratori (neteja i restauració de peces de ceràmica).

Imatge: Joan Pinya

26 d’agost de 2016: Dinovè dia d’excavació. Avui com a darrer dia de campanya d’excavació, sol s’ha fet feina de laboratori, netejar, classificar i aferrar ceràmica.

Imatge: Toni Mestre

27 d’agost de 2016: Jornada de portes obertes. Els directors de l’excavació han explicat les diferents actuacions que s’han fet durant el mes d’agost. L’equip de treball s’ha dividit en dos grups, un a la part interior i l’altre a la zona on en la campanya anterior es va descobrir una factoria de metall.

En la intervenció a l’interior del monument s’han posat al descobert un gran espai destinat a fer-hi foc, a més d’un habitacle al costat d’un portal inserit dins la muralla, aquest possiblement destinat a usos de vigilància del mateix portal.

Pel que fa a la zona de metal·lúrgia, per tal de poder interpretar millor la factoria, s’ha ampliat la superfície excavada posant al descobert els assentaments d’una sèrie de murs ben interessants. Val dir que en aquesta zona és on s’ha trobat la ceràmica més antiga.

També s’ha intervingut a la murada, a un sector que faltava el parament exterior, on s’han recol·locat algunes pedres caigudes així com reposat algunes que hi faltaven.

D’altra banda, s’ha mostrat l’esquelet de la inhumació descoberta l’any passat, del qual l’antropòloga n’ha fet una descripció i un breu estudi. També s’ha explicat les diferents castes de ceràmica que s’han trobat.

Imatge: Joan Pinya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *