Junta directiva

Òrgan de govern provisional de l’associació:

President: Gabriel Noguera Tugores

Secretària: Maria Eulàlia Bonet Vidal

Vicepresident: Cristòfor Salom Garreta

Tresorer: Antoni Mestre Vallbona

Vocals:

Joan Mestre Amengual

Jaume Mestre Amengual

Cosme Aguiló Adrover